Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Brno obnoví staré sportoviště na Lesné

St 16.07.2014 16:44

V lokalitě mezi ulicemi Studená a Vyhlídka na východní straně sídliště Lesná v MČ Brno-sever dojde v nejbližších dnech k regeneraci zastaralého sportoviště.

Obyvatelé této části města tak budou mít další možnost pro své volnočasové aktivity. Jedná se zejména o vybudování nového fitness hřiště, in-line plochy a dalších rekreačních míst včetně nové zeleně. Smlouvu o dílo schválila rada města ve středu 16. července 2014 s celkovou investicí 7,1 mil. Kč z rozpočtu města. Termín realizace je 6 měsíců od předání staveniště.

 

Další informace

Z velké části je zachováno původní trasování chodníků tak, aby se okruh dal využít pro in-line brusleni. V rámci hlavní travnaté plochy bude nově zbudováno fitness hřiště, budou vysázeny nové solitérní stromy, které mají poskytnout v letních měsících stín. Z povrchu stávajícího dětského hřiště se štěrkovou dopadovou plochou se vytvoří povrch z lité gumy. Změna povrchu je především kvůli bezpečnosti malých bruslařů na přilehlém asfaltu. Při jižní straně chodníku bude na hraně svahu umístěna rekreační plocha s grilem.

Celá zadní část je věnována dětem, kde je obměněna dopadová bezpečnostní plocha, kačírek, za litou gumu, s malým in-line okruhem kolem dětského hřiště. Nad dětským hřištěm je nově navržena modelace terénu pro vybudování převýšené hradby lanovky. V zadní časti je ponechána volná plocha na ostatní venkovní pohybové aktivity. Celá lokalita bude nově osazena městským mobiliářem a novou zelení.

 

Zdroj: MMB