Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Brno v datech

Žijeme v moderním městě. Britská společnost Quacquarelli Symonds, specializující se na kvalitu vzdělání ve světě označuje Brno čtvrtým nejlepším studentským městem na světě. V žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života dle serveru Numbeo.com jsme se umístili z hodnocených 143 měst na 46. pozici, kdy jsme o 12 míst překonali Prahu. Hlavní město jsme překonali i v žebříčku společnosti Nestpick hodnotící podmínky pro zakládání nových firem a projektů.

Přídomek moderní je pevně spojen s hypotézou "uživatelsky příjemný" do toho zasahuje téměř vše doprava, občanská vybavenost, možnosti pracovního trhu, vzdělávání, urbanismus, kvalita bydlení, životní prostředí, bezpečnost atd.

Pro jakékoliv plánování jsou základem kvalitní vstupní data. S vývojem a užíváním technologií se data stávají stále dostupnější a roste o ně zájem i v běžném životě. Brno se řadí k tzv. "Otevřeným městům", jenž svá data poskytuje v otevřeném formátu pro všeobecné využití, mohou pak vznikat nástroje jako tematické mapy, různé aplikace a další, které nám pomáhají v různých situacích. Může se jednat o cestování hromadnou dopravou, plánování trasy automobilové dopravy dle aktuální dopravní situace, hledání volného místa na zaparkování, tipy na výlet, kulturní zážitek či restauraci, získávání statistických dat ke studijním či vědeckým účelům, nákup nemovitosti, atd.          

Pro Brno lze dohledat nesčetné množství různě zpracovaných tematických map a mnoho specifických mobilních aplikací. Bohužel ne na jednom místě. Téměř všechny nástroje jsou na internetu umístěné na individuálních adresách, které mezi sebou nekorelují a společný rozcestník či navigátor zcela chybí.
Našlli jsme 18 webových aplikací a 17 mobilních které obsahují stvoky map a mnoho dalších informací o městě.
Na seznam se stručným popisem aplikací se můžete podívat zde: Brno v datech

Pavel Boleslav, radní MČ Brno-sever