Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Cyklostezka Lesná - Soběšice

Pá 27.02.2015 08:33

Cyklostezka Lesná - Soběšice

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Neutěšený stav pěší lesní cesty z Lesné do Soběšic je dlouhodobějším problémem. V minulém roce se na tuto skutečnost začalo více poukazovat i prostřednictvím našich členů.

Během jednání členské základny vzešla bližší představa o budoucí úpravě a apel na naše zástupce ve vedení městské části, aby tuto myšlenku vedli k realizaci. Jako vhodné se nám krom cyklostezky jeví i vybudování samostatné stezky pro koně, a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě rozšířením krajské silnice  III/379  a narovnáním nebezpečné horizontální zatáčky před Soběšicemi.

Starosta Rostislav Hakl se na toto téma sešel s hejtmanem Jihomoravského kraje a s ředitelem krajské Správy a údržby silnic, kteří se s problémem ztotožnili a přislíbili podporu při řešení.
Bohužel všechny potřebné pozemky nejsou ve vlastnictví městské části. S většinovým vlastníkem Mendlovou univerzitou již jednala místostarostka Kateřina Kalinová, rektor Ladislav Havel je myšlence budování cyklostezky nakloněn.

Odbor majetku, rozvoje a investic provádí šetření  dalších potřebných soukromých pozemků.
Vedoucí odboru paní  Cahová nám sdělila, že by bylo vhodné akci rekonstrukce krajské silnice III/379 a výstavbu cyklostezky realizovat zároveň. V tuto chvíli probíhají jednání s vlastníkem komunikace, tedy s Jihomoravským krajem, kde je odbor připraven pomoci s řešením majetkoprávních vztahů.

Práce našich zástupců a úředníků jsou v plném proudu, tak doufejme, že se brzy dočkáme realizace. O dalším postupu budeme informovat.

ČSSD Brno-sever