Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Jak se volá do lesa…

V médiích se objevily poplašné zprávy, že se opět bude kácet les za Lesnou.

Ne vše, co se objeví v médiích, je pravdivé a správné. Ne každý, kdo bije na poplach před kácením lesa, hovoří jménem stromů! Poplašná zpráva o hrozícím kácení lesa nad Lesnou budiž názorným příkladem. Mendelova univerzita, jako vlastník pozemků, které jsou v katastrálním území městské části Královo Pole, bude záhy pokračovat v revitalizaci předmětného lesního porostu. Ovšem tak, aby zůstal i nadále zachován jeho rekreační charakter. Nejedná se o zdroj dřevní hmoty, ale o školní les, a tak i při částečném mýcení a obnově porostu zůstane okolo veškerých cest pásmo vzrostlého lesa. Bezprostředního okolí Lesné by se tedy případné kácení stromů nemělo dotknout ani v nejmenším.