Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Kdopak by se zpívat bál?

Pá 01.04.2011 00:00

Na posledním zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever dne 10.3.2011 bylo, přes nesouhlas zastupitelů z řad ČSSD, schváleno nové znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2005 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Jedná se o faktické omezení provozování veřejné hudební produkce v těchto zařízeních s tím, že v ulicích Slepá, Jugoslávská, Matonohova, Dusíkova a Majdalenky bude možné hudební produkci vykonávat každý den v týdnu pouze v době od 18:00 h do 21:00 h. Na Halasově náměstí a v ulicích Trtílkova a Hvozdíková dojde k omezení hudební produkce na pouhé 3 hodiny denně a to od 16:00 h do 19:00 h. V praxi to znamená, že pokud kdokoli v restauračním zařízení v těchto vymezených oblastech pustí, i jen jako zvukovou kulisu, jakoukoli hudbu, dopustí se přestupku za nějž může být pokutován. Místo toho, aby městská policie pouze kontrolovala dodržování hlukových limitů stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a to zvláště v době tzv. nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 h., bude mít pravomoc zasáhnout i proti rádiu nebo třeba i televizi puštěné v těchto zařízeních v nepovolenou dobu, vyhláška totiž význam sousloví ?veřejná hudební produkce? blíže nespecifikuje. Záleží tedy pouze na uvážení konkrétního policisty. Touto nepovolenou dobou může být např. na Hlasově náměstí 1 hodina odpoledne.

Jistě si každý po obědě rád schrupne a mohl by být ?silně rušivou? hudbou v této době pohoršen, neboť bylo porušeno jeho svaté právo na polední klid. Tohoto člověka však zjevně nezajímá, že se tímto omezením vedení městské části dopouští porušení čl. 26 Listiny základních lidských práv a svobod, v němž je zakotveno právo na svobodné podnikání. Restaurace, provozující hudební produkci pouhé 3 hodiny denně zřejmě nebude zrovna praskat ve švech, neboť hosté se do ní přijdou především bavit a hrobové ticho je příliš k návštěvě nepovzbudí. Budou mít spíše pocit jako po ?zavíračce? a raději ihned odejdou. Tento stav pak může vést až k úplné likvidaci uvedeného druhu podnikání v daných lokalitách. Je s podivem, že zrovna radnice vedená ?pravicovými? stranami jako je ODS a TOP 09 vyvíjí snahu na potlačení živnostníků v naší městské části a strana, která háji jejich práva, je pouze ČSSD.

Nabízí se otázka, co bude dál? Bude radnice pokračovat v potlačování místních živnostníků i v dalších lokalitách či i v jiných oborech? V takovém případě by došlo k postupnému odsunu veškerého kulturního a společenského života z naší městské části a k proměně v pouhou noclehárnu.

Budeme si muset chodit zazpívat do vedlejší městské části jako švec v pohádce?

Luděk Král, zastupitel městské části Brno-sever