Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Kvetoucí město

Po 23.04.2012 14:10

Brno čeká výsadba veřejné zeleně.

Dosud se většina pozornosti při výsadbě a obnově veřejné zeleně ve městě Brně soustředila spíše na revitalizace parků a obdobných zelených ploch (rekonstrukce Wilsonova lesa, úprava veřejné zeleně v Bystrci apod.).

Frekventované ulice města Brna lze ovšem také oživit a zkrášlit výsadbou veřejné zeleně. Jako vhodné se jeví vysadit kvetoucí zeleň do středových pásů komunikací či do čtverců podél komunikací, které na mnoha místech jsou dosud v poměrně neutěšeném stavu. Jedná se o plochy zeleně sevřené mezi komunikačními plochami. V současné době je v Brně pouze u šesti čtverců na ulici Kounicova a Štefánkova a u šesti kruhových záhonů u budovy MMB na ulici Kounicova použita výsadba cibulovin a letniček. Plochy by bylo třeba před výsadbou nakypřit a doplnit o zahradnický substrát. Vhodné je použití letniček, trvalek či kvetoucích luk. V současné době se jeví jako vhodné realizovat výsadbu v asi 70ti čtvercích na ulicích Veveří, Kounicova a Palackého. Pro kvetoucí zelené pásy podél komunikací by byly příhodné ulice Bauerova, Veveří, Jihlavská, Jugoslávská a Chodská.

Další možností jak zkrášlit vzhled frekventovaných ulic, které neposkytují volné plochy záhonů je např. instalovat zeleň do závěsných košů. V současné době jsou umístěny závěsné koše na ulici Orlí a závěsné koše jsou rovněž na 14ti stožárech na nám. Svobody. Pro další pokračování se jeví vhodné ulice Solniční, Jakubské nám, Česká a Josefská.

Výhodou je vysoká estetická účinnost. Realizací tohoto projektu by se za poměrně nedramatických nákladů výrazně zkulturnilo a oživilo životní prostředí na frekventovaných a rušných ulicích města, kudy prochází či pojíždí velké množství obyvatel i návštěvníků.

 

JUDr. Jiří Oliva
radní města Brna