Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Lepší magistrát

Út 03.01.2017 09:42

Lepší magistrát

Klikněte pro zvětšení a zobrazení více obrázků.

Většina politických subjektů, včetně těch ve stávající koalici, před volbami slibovala efektivnější řízení města a lepší časy pro Brno.rnSkloňovala se témata o hospodaření, trafikách pro politiky, otevřenosti úřadu, účelové zaměstnanosti apod.

Jsme za půlkou volebního odbobí a můžeme se podívat, jak se koalici daří plnit svou vizi.
Za uplynulé dva roky se počet zaměstnanců magistrátu města Brna zvýšil o 61 pracovních míst. Z toho 20 pozic vzniklo z potřeb přenesené působnosti pro výkon státní správy, dá se říci bez vlivu volených. Zbylých 41 zaměstnanců bylo a bude nabráno z rozhodnutí volených zástupců. Nutno dodat, že za celé minulé volební období (2010-2014) se počet zaměstnanců z tohoto pohledu dokonce snížil o devět. Objektivně se jedná o největší nárůst funkčních míst za poslední dvě dekády. Vezmeme-li v úvahu jen mzdové náklady, kdy aktuální platový průměr na jednoho zaměstnance je 37.871Kč (včetně odvodů 34%), tak v celoroční úvaze jde o náklad města v hodnotě 18,6 mil.
Dalším faktem je naprostý rekord v celé historii města Brna v počtu uvolněných zastupitelů.
Odjakživa byl dostatečný počet 7 a nyní máme 11 uvolněných zastupitelů pobírajících plat.
Průměrný roční náklad na jednoho uvolněného zastupitele je 1,37 mil. (včetně odvodů),
v součtu je to o 5,48 mil. více. Z uvedeného plyne fakt navýšení jen mzdových nákladů magistrátu o 24 mil. ročně.
Možná, že navýšení uvolněných má spojitost i s celkovou změnou pracovních míst a možná je i důvodem organizačních změn osvědčené struktury magistrátu, přičemž některé změny jsou nelogické až skoro účelové.
Příkladem může být současná nešťastná restrukturalizace Kanceláře strategie města, která doposud velmi dobře fungovala a byla dokonce vzorem pro obdobné útvary i v některých zahraničních městech.

Hledat měřítko lepších časů je poměrně složité a z různých pohledů jich může být mnoho.
Každopádně peníze jsou potřeba vždycky a mimo vlastních zdrojů se dnes využívají i jiné, jedná se o často zmiňované dotace.
V minulých letech se průměrně podávalo kolem 30 projektů ročně v celkové průměrné hodnotě
570 mil., v roce 2016 se podalo cca 22 projektů v průměrné celkové hodnotě 400 mil., jedná se o téměř 30% pokles.

Stávající koalici přeji, aby rychle dosáhla hledaného cíle, a podařilo se jí během zbývajících dvou let dosáhnout alespoň stejné efektivity, s jakou pracovali její předchůdci.

Pavel Boleslav, zastupitel