Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Foto: MUDr. Radmila Vondráková

MUDr. Radmila Vondráková

radní
členka rady městské části Brno-sever


Věk: 53
Zaměstnání: lékařka pro děti a dorost
e-mail: rvondrakova@quick.cz

Politická činnost:

1995 - vstup do ČSSD
1998 - 2018 členka zastupitelstva městské části Brno - sever
2004 - 2008- členka zastupitelstva Jihomoravského kraje
ostatní: místopředsedkyně MO, členka odborné zdravotní komise při MěVV a KVV, předsedkyně zdravotní komise rady MČ Brno sever, členka komise bytové a komise kulturní, pro výchovu a vzdělávání rady MČ Brno sever, členka výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost při zastupitelstvu JMK

Nepolitická činnost: