Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Prodloužení linky číslo 5 na Lesnou?

Brněnská tramvajová síť je svým rozsahem druhá největší v České republice, její provoz byl zahájen v roce 1869. Denně je vypravováno 239 vozidel, které ročně přepraví téměř 200 milionů osob a celková délka kolejiště pravidelných linek je 124km.
Další kilometr by mohl přibýt plánovaným prodloužením linky číslo 5 na Lesnou. Pětka by pak nekončila na konečné zastávce Štefánikova čtvrť, ale pokračovala rovně po Merhautové přes Husovický tunel na zastávku Lesná, nádraží. Dále by přes rondel zatáčela doleva na ulici Okružní na zastávku Poliklinika Lesná a pokračovala ke křižovatce na Halasovo náměstí, kde by se připojila na stávající trať linek 9 a 11. Konečná stanice Čertova rokle by pak byla společná.
Plánované trasování vychází z veřejného projednání s obyvateli, zástupci radnice a zástupci Dopravního podniku města Brna, kteří odhadují realizaci v horizontu pěti let, což považuji za velmi optimistické. Pro představu jak by mohl tento záměr vypadat v praxi, jsem vytvořil fotomontáž, kterou prosím berte pouze ilustrativně i přes to, že jsem vycházel z reálné studie. Na další snímky pokračování trati směrem na Lesnou se můžete podívat na mých stránkách nebo facebooku.  

Pavel Boleslav, radní MČ Brno-sever   

 Halasovo náměstí