Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Prostupný model bydlení

Po 05.12.2011 00:00

Program Prostupný model bydlení byl vytvořen v návaznosti na jednu z priorit Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013 a aktualizované Strategie bydlení města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna v roce 2009.

1. Záměr

Program Prostupný model bydlení byl vytvořen v návaznosti na jednu z priorit Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010 - 2013 a aktualizované Strategie bydlení města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna v roce 2009.

Prostupný model bydlení připravil Odbor sociální péče v úzké spolupráci s Bytovým odborem MMB a nestátními neziskovými organizacemi zaměřujícími se na práci se sociálně znevýhodněnými osobami s cílem především prevence ztráty bydlení, prevence odebírání dětí z rodin, pomoc klientům s postupnou úhradou jejich dluhů a rovněž nabídka vybraných sociálních služeb.

 

2.Schéma

Prostupný model bydlení je rozdělen na tři, na sebe navazující, stupně :

1.stupeň - Krizové bydlení:

přechodné bydlení s intenzivním sociálním programem ( mimo režim Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna ), jehož účelem je vytvoření záchranné sítě pro rodiny s nezaopatřenými dětmi, které nesplňují podmínky pro nájem bytu v majetku města nebo soukromých vlastníků. Maximální délka pobytu: 2 roky.

2.stupeň - Tréninkové bydlení:

specifické nájemní bydlení s doprovodnými sociálními službami ( mimo režim Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna ), jehož účelem je celková stabilizace sociální, finanční a bytové situace rodiny tak, aby bylo možné postupně snižovat intenzitu sociální práce. Maximální délka pobytu: 2 roky.

3.stupeň - Integrované bydlení:

standartní nájemní bydlení ( byty v majetku města Brna nebo soukromých vlastníků ), jehož účelem je poskytování příležitosti k efektivní integraci sociálně znevýhodněných občanů, kteří prošli předchozím, tj. 2.stupněm a jejichž situace je stabilizovaná.

3.Realizace projektu

Pilotní fáze realizace programu je plánována v objektu Francouzská 42, který bude rekonstruován v rámci IPRM IOP a jehož správu a provoz bude zajišťovat Centrum sociálních služeb, p.o. V domě vznikne cca 35 bytových jednotek pro 1. a 2. stupeň Prostupného modelu bydlení.

Na schválení Prostupného modelu bydlení v orgánech města Brna bude navazovat sestavení podrobných kritérií pro výběr klientů do prvních 2 stupňů, které proběhne ve spolupráci OSP, BO a nestátních neziskových organizací zaměřených na práci s uvedenou cílovou skupinou. Kritéria budou poté předložena ke schválení orgánům města Brna.

Jarmila Kouřilová, členka ZMB