Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

2017-05-24

Předmětem je celková rekonstrukce ulice Valchařská, v rámci které budou provedeny práce na kanalizaci, vodovodu, tramvajové trati, úpravě trolejového vedení, veřejném osvětlení, obnově komunikace, chodnících, přeložce plynovodu, přeložce VO a na sanaci Maloměřického mostu. Spuštění stavebních prací je plánováno na podzim, tak aby se navázalo na rekonstrukci křižovatky Karlova - Provazníkova, která by měla sloužit jako stěžejní objízdná trasa. Z Maloměřic jsem zaslechl návrh na další možnou objízdnou trasu ulicemi Zlatníky a Cacovická. Domnívám se, že tato trasa by byla velmi nešťastná. Došlo by totiž k dočasnému zablokování většího počtu parkovacích míst na Cacovické. Hlavně pak struktura těchto uliček, kdy jejich šířka minimálně na třech místech umožňuje pouze jednosměrný provoz, viz mostek u Cacovického mlýna, je naprosto nepoužitelná. Při průjezdu cca 15tis. aut denně je zřejmé, že objízdná trasa pouze ulicí Karlova nebude dostatečným řešením, ovšem nabízí se i jiné varianty, třeba směřování vzdálenějšího tranzitu na Líšeň. Předpokládám, že objízdné trasování této stavby se bude řešit během prázdninových měsíců a městská část by měla aktivně zajistit maximální ochranu svých občanů.

Ing. Pavel Boleslav, radní