Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Současná situace v brněnských městských nemocnicích

Po 18.04.2011 00:00

1. Fakta v číslech. V průběhu akce ?Děkujeme, odcházíme? došlo k výrazným změnám brněnského zdravotnictví.

1. Fakta v číslech

V průběhu akce ?Děkujeme, odcházíme? došlo k výrazným změnám brněnského zdravotnictví. Do akce se zapojili lékaři všech brněnských nemocnic ( vyjma Masarykova onkologického ústavu ) a podali hromadné výpovědi. V městských nemocnicích se k protestům přidalo celkem 69 lékařů. V Úrazové nemocnici 41 lékařů, v nemocnici Milosrdných bratří 28 lékařů, což je prakticky 1/3 všech lékařů ( v době protestu 84 kmenových lékařů ). Nakonec pracovní poměr ukončilo pouze 11 lékařů (1 v ÚN, 9 v NMB).

2. Současný stav

V současné době je situace v obou nemocnicích opět zklidněná, přesto ne úplně v původním stavu.

A) Úrazová nemocnice ? jediný odejivší lékař přešel do FN Brno, ale vzhledem k jeho profesi chirurg-traumatolog se dá spekulovat o tom, zda-li jeho odchod souvisí s protestní akcí lékařů nebo s nově vznikající spinální jednotkou a rozvíjejícím se traumacentrem ve FN Brno. Navíc řady zaměstnanců posílila skupina 5 lékařů ARO, kteří opustili NMB. ÚN tedy funguje naprosto bezproblémově, má profesionální tým lékařů a v případě, že jim to bude umožněno, jsou zde profesně i technicky připraveni nabídnout fungující traumacentrum, které nyní není , k velké lítosti, využíváno.

B) Nemocnice Milosrdných bratří ? zde situace není úplně idylická, ale každým dnem se výrazně lepší. Jak již bylo zmíněno, ukončilo zde pracovní poměr 9 lékařů z oddělení ARO, což vedlo k dočasné redukci provozu některých pracovišť poskytujících akutní zdravotní péči. Vedení nemocnice však situaci promtně řešilo a téměř okamžitě posílilo řady na 5 kmenových zaměstnanců a 3 vypomáhající externisty. K 1.6.2011 bude stav kmenových zaměstnanců posílen ještě o jednoho. Nově zvolený ředitel MUDr. Drbal dostal od Rady města Brna pověření a plnou důvěru k řešení tohoto jistě nelehkého úkolu a zavázal se v pravidelných 14-denních intervalech podávat Radě města Brna zprávu o průběhu řešení situace a aktuálním stavu v nemocnici. Dle slov pana ředitele je od 4.4.2011 provoz nemocnice již plnohodnotný.

3. Ujištění pacientů

V současnosti jsou obě dvě městské nemocnice opět plně funkční a pacienti se nemusejí v žádném případě obávat, že by jim nebyla poskytnuta kvalitní a odborná péče. Celá tato několikaměsíční akce navíc ukázala v pravém světle připravenost a profesionalitu managementu nemocnic, vedení města Brna i kraje.

Jarmila Kouřilová; zastupitelka města Brna