Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Strašák jménem privatizace

Pá 18.11.2016 15:41

Strašák jménem privatizace

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Na bytovém odboru naší městské části Brno-sever se množí dotazy spojené s obavami o bydlení v souvislosti s připravovanou privatizací.

Zastupitelstvo města Brna (dále jen ZMB) schválilo dne 15.3.2016 seznam domů k prodeji, na Brně-severu se to týká 26 domů.

V ten moment se začaly vchody plnit letáky či dopisy mnohých realitních spekulantů nabízejících pomoc s privatizačním procesem a jinými nabídkami řešení této situace. O jejich zájmu nejlepšího blaha pro stávající nájemníky lze mnohdy pochybovat. Výjimkou nejsou ani praktiky užívání lživých argumentů nebo až psychologického nátlaku na méně informované nájemníky, a to i ze strany stávajících obyvatel domu.

 

Postup dle schválené metodiky uvádí následující:

Pokud nejsou v domě na základě prohlášení vlastníka vymezeny jednotky, je nabízen jako celek do vlastnictví právnické osoby (družstvo tvořené výlučně nájemci). Po zpracování znaleckých posudků budou nájemcům zaslány nabídky prodeje, od doručení poslední nabídky v domě běží lhůta 6 měsíců pro založení právnické osoby (družstva).
Projeví-li zájem o koupi domu více než 70 % nájemců, rozbíhá se proces prodeje.
V praxi to znamená, že celý dům kupuje družstvo složené z kupujících. Menšina obyvatel, kteří nemají zájem o koupi, se stanou nájemci nového vlastníka, potažmo družstva. Tato změna pronajímatele může vyvolávat určitou nervozitu a pravděpodobně lze následně očekávat menší ochotu s poskytováním stávající slevy na nájmu. Doporučuji nahlédnout do nového občanského zákoníku a seznámit se se svými právy v nájemním vztahu.

 

Pokud bude zájem menší než 70 %, ZMB rozhodne s přihlédnutím ke stanovisku zastupitelstva MČ o jedné ze tří možností.
1, Nájemcům se nabídnou jiné byty a vyklizený dům bude prodán v nabídkovém řízení. Vzhledem k omezenému až nedostatečnému počtu pronajmutelných bytů předpokládám, že tato varianta nebude příliš využívána. 

2, Město vymezí prohlášením vlastníka bytové jednotky, které budou nabízeny k prodeji jejich nájemcům z úrovně MČ. To znamená, že se prodají jen ty byty, u kterých bude ze strany nájemců zájem. Vznikla by tak spoludržba domu soukromých osob a města. Vzhledem k tomu, že z tohoto modelu již v minulosti vyústilo mnoho problémů řešených i soudní cestou, neočekávám výrazné přiklolnění ani k této variantě.     

3, Třetí možností je ukončení všeho a ponechání domu ve vlastnictví města Brna.

 

Nájemníci, kteří se na privatizaci nechtějí podílet, můžou svůj byt vyměnit, ovšem hledání protistrany výměny zůstává na nich. Mohou využít možnosti podání inzerátu pomocí volně dostupných inzertních médií nebo nástěnky na úřadu MČ. Velkou pomocí v této situaci bude připravovaný webový portál, který magistrát MB plánuje spouštět od nového roku. Půjde o veřejné seznamy případných žadatelů o směnu a následné párování bez zprostředkovatele, často vyžadujícího odměnu.

Další možností je požádat bytový odbor o přidělení jiného bytu s tím, že ten původní bude vrácen. Úřad se vždy snaží o individuální přístup, zvláště pak k sociálně znevýhodněným skupinám, seniorům a handicapovaným osobám. 

 

Je naprosto nepřípustné vystavování nájemníků různým nátlakům. Pokud se vám něco takového stane, prosím kontaktujte se svojí situací bytový odbor, volené zástupce nebo členy bytové komise.

 

                                                                     Pavel Boleslav, radní a člen bytové komise

Přílohy / dokumenty:

ico-jpg IMG_20161118_132206.jpg [JPG, 2.4 MB]