Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Úklid v nájemních domech?

Na základě mnoha připomínek ke kvalitě úklidových prací v nájemních domech jsem provedl osobní průzkum a ptal jsem se na vaše zkušenosti.
Domů, které připomínky nemají, a je tedy možné je označit jako spokojené s kvalitou úklidových prací, je méně. Ve většině ostatních je nejčastějším problémem kvalita prováděných prací a mnohdy jsou nájemníci přesvědčení, že se uklízí jen s vodou bez saponátu.
Bohužel se často poukazuje i na absenci některých prací. Někteří nájemníci mi ukázali i fotodokumentaci, která to má dokazovat.
Máte-li obecně od dodavatele nekvalitní plnění, následuje reklamace, dále je k dispozici sankce a v poslední řadě ukončení smluvního vztahu. Nejdůležitější je však důsledná kontrola, a to nejlépe od samotných obyvatelů. Rychlým a praktickým pomocníkem může být záznamový list provedeného úklidu. Jednalo by se o jednoduchou tabulku na nástěnce vedle seznamu prováděných úklidových prací, kde by pracovník zaznamenal datum, čas a typ provedeného úklidu. Nájemníci pak budou mít přehled, že se dnes umývala třeba výtahová kabina nebo parapety oken a můžou provést kontrolu. S tímto návrhem oslovím bytovou komisi.
Dnes si cca 20 domů úklid provádí prostřednictvím některého svého nájemníka. I toto je možnost, které by nemělo být bráněno.

Pavel Boleslav, radní MČ Brno-sever