Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Zelené hřiště

Okolí náměstí SNP se zdá být klidnou lokalitou, avšak se zde najdou i místa, kde není vše v pořádku a narušuje to soužití občanu městské části Brno-sever. Příkladem jsou zelené plochy určené k relaxaci a dětským hrám na ulici Bendlova. Již dlouhodobě je bohužel k těmto účelům nelze využívat. Během dne, ale především večer a v noci tuto lokalitu navštěvují osoby, které zde popíjí alkohol a užívají i jiné omamné a psychotropní látky. Tomuto nešvaru nahrává i fakt, že místo nebylo dostatečně intenzivně využíváno a vzniklo zde kryté prostředí pro nemilé návštěvníky. A právě proto sem nepřijdou maminky s kočárkem, děti s balónem, případně starší lidé s pejskem posedět si v klidně lokalitě. Vznikl tím tzv. začarovaný kruh. Ani názor místních obyvatel není tak úplně jednotný. Jedním z návrhů pro tuto lokalitu je upravit část pro relaxaci, místo více otevřít a na druhé straně přes silnici vytvořit hřiště pro KUBB. Co je vlastně kubb? Kubb je hra pro všechny bez ohledu na věk. Je to tradiční švédská hra, původem z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Tvrdí se, že pochází již z dob statečných Vikingů, kdy každá rodina měla za domem místo na zpracování dřeva. Pár polínek, oválných klacků a trochu představivosti daly vzniknout hře. Hřiště by mělo být využíváno veřejností a zároveň i pro klubové turnaje. Hřiště bude odpovídat pravidlům této hry. Oceňuji tento návrh, který byl již zpracován projektantkou. Věřím, že budoucí realizace napomůže k návratu užívání v původní myšlence vzniku toho zeleného místa uprostřed ulice Bendlova.

Helena Pluháčková, zastupitelka MČ Brno-sever